Turnuskandidatar

Christoffer Sommer-Erichson er turnuslege(LIS1) ved Skodje Helsesenter frå 1. mars 2021 – 31.august 2021.

 

Ein turnuskandidat(LIS1) er ein ferdig utdanna lege som til vanleg har hatt eitt års sjukehusteneste før 6 mnd praksis ved eit fastlegekontor.