Turnuskandidatar

Silje Aasen, turnuslege ved Skodje Helsesenter frå 1. september 2018 – 1.mars 2019.

 

Ein turnuskandidat er ein ferdig utdanna lege som til vanleg har hatt eitt års sjukehusteneste før 6 mnd praksis ved eit fastlegekontor.