Personale

Inger Anne Kinn, bioingeniør

Randi Starheimsæter, bioingeniør

Oddhild Rogne, helsesekretær

Marit Beite, helsesekretær og kontorleiar

Ingunn Bonsaksen, sjukepleiar