Tilsette

Skodje Helsesenter er et legekontor med 4 fastleger med tilsammen ca 3700 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 6 dyktige helsesekretærer og bioingeniører med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

 

I tillegg til våre faste leger har vi også turnuskandidater på legekontoret. Turnuskandidatene er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Turnuskandidatene veiledes av en annen erfaren lege.