Prisar

 

Betaling

Betaling for time hos legen, for avhenting av sykemelding/attest/o.l., for blodprøver/sårskifte/injeksjonar/vaksiner/o.l. utanom time, skal skje på betalingsautomat etter endt time.

Vår betalingsutomat tar kun kort. Det kan unntaksvis betalast kontant i skranken dersom ein ikkje kan benytte bankkort/nettbank. Vi bed om at det betaler eksakt beløp, då vi av sikkerhetsmessige omsyn ikkje har veklsepengar. 

Dersom skuldig beløp ikkje vert betalt i betalingsautomaten same dag du har vore hos legen/henta sjukmelding o.l., vil beløpet dagen etter verte sendt til Melin som handterer fakturering av uteståande beløp, og som da legg til eit faktureringsgebyr på kr 59,-

OBS: Honorar for time som ikkje vert nytta/avbestilt, eller vert avbestilt seinare enn 24 timer før timen, vert fakturert via Melin. Slik betaling kan også vert kravd av pasienter som er friteken for betaling av egenandel (barn < 12år, gravide, frikort)

Egenandeler fra 01.07.18

Konsultasjoner (spesialist/ikkje-spesialist allmennmedisin): 214,-/155,-
Tillegg for blodprøver/celleprøver/bakterieprøver:  55,-
Tillegg for materiell ved gynekologisk undersøking:(gjeld også dei som har frikort og gravide)  65,-
Dei som har frikort, barn under 16 år og gravide som kommer til graviditetskontroller og for svangerskapsrelatert sykdom, er fritatt for egenandeler.

 

 

Tilleggstenester(gjeld også dei som har frikort, barn under 16 år og gravide):
Ekspedisjonsgebyr (tillegg for å sende/fakse noko heim eller til annan stad): 59,-
Sjukmelding, rekvisisjon til f.eks. fysikalsk behandling og anna som vert henta i ekspedisjonen: 66,-
Faktureringsgebyr (dvs. betaling med giro): 59,-
Dersom du uteblir frå time, må du betale 251/154,-
Utskrift av journal (ikkje inkludert sending) 85,-
Journaloverføring av datajournal, inkl. sending 144,-
Rekomandert sending av papirjournal 260,-

 

 

TILLEGGSYTELSER OG MATERIELL (gjeld også dei som har frikort, barn under 16 år og gravide)
Graviditetstest
Vaksinering – setting av vaksine (vaksinepris kjem i tillegg) 100,-
Influensavaksine (vaksinesetting kjem i tillegg) 70,-
Difteri/tetanus/polio/kikhostevaksine (vaksinesetting kjem i tillegg) 280,-
Reisevaksinasjonsveiledning pr. 15 min. 450,-
Rektoskopi 95,-
EKG-utstyr 95,-
Glukosebelastning 95,-
Sutur små kutt, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress 134,-
Sutur store kutt/føflekk, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress 181,-
Duodermplate og liknende 95,-
Celeston Chronodose 1ml + Xylocain 95,-
Lederspan 1ml + Xylocain 181,-
Suturtakning 95,-
Sårskift – lite 95,-
Sårskift – stort 181,-
Urinprøveglass 10,-
Kateter + kateriseringsutstyr 181,-
Elastisk bind 40,-

 

PRISER FOR ATTESTER OG LEGEERKLÆRINGER:

Kort attest ved samtidig konsultasjon 100,-
Kort attest uten konsultasjon 150,-
Lengre attest (over 15 min. arbeid, med eller uten konsultasjon) 480,-

 

 

Andre attester
Asylsøkarar 1460,-
Melding til Blindekartoteket 250,-
Fallskjermhopparar 1040,-
Generell helseundersøkelse  (evt inkl blodprøver) 600,-

 

 

FØRERKORT:
Legeattest ved søknad om førerkort 600,-
Tilleggsundersøkelse av personer med diabetes 200,-
Begge undersøkelser foretatt av samme lege, til sammen 700,-

 

 

Sportsdykkarar: eige skjema 1150,-
Norges Motorsportsforbund 600,-
Skjema, Antidoping Norge 520,-
Loser og loslærlinger (blankett 350) (Røntgenundersøkelser og utgifter til serologiske prøver er ikke inkludert i honoraret) 1150,-
Legeforeningen, Helbredserklæring (formular 1) 600,-

 

 

Militære helbredsattester
Akutt sjukdom ved fremmøte til rep. øvelser og HV- øvelser 460,-
Helseattest for utskrivingspliktige 580,-
Teneste i Norges internasjonale styrker 885,-
Misjonsselskapene Legeattest ved utreise/hjemkomst 940,-
Norges Røde Kors Helbredsattest 830,-
Norsk utviklingshjelp Helbredserklæring 880,-
Norsk- amerikansk studentutveksling 690,-

 

 

Oljedirektoratet
Legeundersøkelse og kontroll av yrkesdykkere 3470,-
Legeerklæring petroleumsvirksomhet 2700,-

 

 

Legeerklæring til transporttj. for funksjonshemmede 270,-

 

 

Politietaten
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten 850,-
Elever til Politiskolen 885,-
Reiselivsbransjen, helseattest 450,-

 

 

Skoler og kurs i helsevesenetHelbredsattest for søkarar 600,-
Spesialskoler Legeattest ved søknad om opptak, skjema F218 N 840,-
Statens arbeidstilsyn
Legeus.av barn og unge arbeidstakarar
390,-
Helseattest for utskrivingspliktige 840,-
Legeerklæring for aspirantar utanrikstjenesta 940,-