Konsultasjon

Konsultasjonar foregår etter timebestilling i ordnær kontortid. Heimebesøk foregår kun etter avtale.