Nyheiter/ferie

Influensavaksine

Det blir starta opp med influensavaksinasjon frå veke 44. I år må ein bestille tid for vaksinasjon, det er ikkje mulig med drop-in. Har du ein ordinær legetime i november kan du få vaksina på legetimen din, elles ring oss for timebestilling til vaksinasjon.

 

Desse personane er spesielt tilrådde å ta influensavaksine:

 • Alle som har fylt 65 år
 • Gravide frå 12. uke i svangerskapet

Barn og vaksne med:

 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk luftvegssjukdom
 • kronisk hjarte- og karsjukdom
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sjukdom eller -skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorleg fedme (BMI over 40)
 • annen alvorleg eller kronisk sjukdom

 

 

Permisjon 2020

Olav Mestad skal ut i permisjon frå 01.03.2020 i eitt år, då han skal vere kommuneoverlege i Ålesund kommune. Stephanie Hirst skal vere vikarlege. Ho har vore turnuslege ved Ørskog legekontor siste halvåret.

 

Endra åpningstid onsdager

Ekspedisjonen og telefonen opnar kl.09.00 frå 22.11.17 på onsdagar. Dette grunna møteverksemd

Som før kan ein ringe 70 24 40 70 eller 113 for øyeblikkelig hjelp.